ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมหารือการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง Chiangkhong Ultra Marathon 2021


วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา และนางสาวแสงทิพย์ ไชยมงคล เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข่าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง Chiangkhong Ultra Marathon 2021 ณ ห้องธรรมรับอรุณ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อส่งเสริมและเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และสนับสนุน ส่งเสริมเชียงของเมืองกีฬา Chiangkhong Sport City ซึ่งในปี 2564 เป็นครั้งที่ 4 ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีระยะทางวิ่ง 104 กิโลเมตร จากลา่นเสาธงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สู่อำเภอเชียงของ ซึ่งมีกำหนดการปล่อยตัวนักวิ่งทางออนไลน์ ผ่านเพจ ChiangKhong TV และเพจ  Free Run Sunday @ ChiangKhong ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น.