ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะทำงาน การจัดแรลลี่ท่องเที่ยวเส้นทางเชียงราย-เชียงแสน -เชียงของ (ด่านเชียงของ-ห้วยทราย) ครั้งที่ 2/2564


ประชุมคณะทำงาน การจัดแรลลี่ท่องเที่ยวเส้นทางเชียงราย-เชียงแสน -เชียงของ (ด่านเชียงของ-ห้วยทราย) ครั้งที่ 2/2564

 

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วม ประชุมคณะทำงาน การจัดแรลลี่ท่องเที่ยวเส้นทางเชียงราย-เชียงแสน -เชียงของ (ด่านเชียงของ-ห้วยทราย) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อการเปิดเส้นทางเชื่อมต่อไปประเทศลาวห้วยทราย-บ่อแก้วหลวงน้ำทา-บ่อเต็น-รถไฟลาว-จีนไปยังมณฑลยูนานคุณหญิงประเทศจีน และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายบนเส้นทางแรลลี่ กระตุ้นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงราย ต่อไปยังประเทศจีนลาวได้ ณ ห้องประชุม 2 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย