ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

วัน พุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผน “พัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อน” ภายใต้ชื่อแผนงาน “กลยุทธในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสุขเชิงสุขภาพ ประเภทน้ำพุร้อนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัยและเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย