ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่เตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.
           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว และนางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 3 ชุมชน ดังนี้
1. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่าตาลประชาสันติ อำเภอขุนตาล
2. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งงิ้ว อำเภอเชียงของ
3. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านม่วงคำ อำเภอแม่สาย