ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)


การอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

 

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.

     นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ด้วยกรมการท่องเที่ยวได้กำหนดจัด กิจกรรมนี้ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงชุมชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดจนกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

โดยมีกิจกรรมดังนี้

-การบรรยายเรื่อง“การท่องเที่ยวสีขาว”

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว

-การบรรยายเรื่อง“การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและแนวโน้มการท่องเที่ยวยุคใหม่ (New Normal)”

โดยผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

-การบรรยายเรื่อง“การป้องกันไวรัสโคโรนาและการเสริมสร้างสุขอนามัยของเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว”

โดยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

-การบรรยายเรื่อง“แนะนำการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์”

โดย เพจ ไปไหนดี

-แนะนำและชี้แจงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการด้านที่พักนักเดินทางการบรรยายเรื่องหลักเกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

โดยผู้แทนกรมการท่องเที่ยว

ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย