ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ชุนชนบ้านสันป่าเหียง


วัน พุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. 

                   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวต้นแบบ (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์) ภายใต้โครงการการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ณ ชุนชนบ้านสันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โดยมี นายเสริฐ ไชยยานัยตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว และนางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เป็นคณะทำงานในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2564 
โดยรายละเอียดกิจกรรมในวันแรกมีดังนี้ 
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์
2. วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเพื่อพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
3. ออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์