ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1192 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรม) ชุนชนบ้านสันป่าเหียง


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว

(การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรม) ชุนชนบ้านสันป่าเหียง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

            นายเสริฐ ไชยยานัยตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว และนางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวต้นแบบ (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์) ภายใต้โครงการการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ชุนชนบ้านสันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

      โดยกิจกรรมในวันนี้คือการลงสำรวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละฐานของชุมชน ตามโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้ออกแบบไว้ในกิจกรรมเมื่อวาน (24 พฤศจิกายน 2564) ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อออกแบบเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อไป