ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
“Blooming Chiang Rai ” บานสะพรั่ง เชียงราย


ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน"Grand Opening"เปิดจังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยวกับงาน “Blooming Chiang Rai ” บานสะพรั่ง เชียงราย

มาร่วมบานสะพรั่งพร้อมกัน ในวันที่ 1-5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 – 21.00 น.
ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน ดังนี้
16.30 น. -เปิดพื้นที่แสดงสินค้าชุมชน
17.00 น. -เริ่มจำหน่ายสินค้าชุมชน
17.30 น. -พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
             -การแสดงเปิดเวที นาฏยลีลา
18.30 น. -การสาธิตทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
             -กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน
19.30 น. -การแสดงนาฏยลีลา
             -กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน
             -แนะนำการท่องเที่ยวเชียงราย Blooming ChiangRai
20.30 น. -การสาธิตทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
             -กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชียงราย
             -การแสดงนาฏยลีลา
             -กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชียงราย
21.00 น. -ปิดพื้นที่กิจกรรม