ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1319 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดงาน Grand Opening “Blooming Chiang Rai”


วัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.
          จังหวัดเชียงรายเปิดรับการท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่ Grand Opening “Blooming Chiang Rai บานสะพรั่ง เชียงราย” ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
นำโดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดงาน Grand Opening “Blooming Chiang rai” เปิดรับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นทางการ ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังแรก) ตามนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและสถานการณ์ทั่วโลกมีแนวโน้มคลี่คลายดีขึ้น พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย “แอ่วหนาว แอ่วเหนือ แอ่วเชียงราย”    
          ในกิจกรรมวันนี้มี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย นายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขึ้นกล่าว ถึงแนวทางการต้อนรับการท่องเที่ยว และกิจกรรมความบันเทิงมากมาย
          สำหรับงาน “Blooming Chiang rai” หมายถึงความเบ่งบาน เบิกบานตระการตาของดอกไม้ ผู้คน และศิลปวัฒนธรรม มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2564 โดยภายในงานมีการจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกนาๆชนิด จากงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2021 และงานเชียงรายดอกไม้งาม และจัดจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยกิจกรรมในพิธีเปิดดังมีรายละเอียด ดังนี้
เวลา 16.30 – 17.00 น. -แขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชนลงทะเบียนรับของที่ระลึก ดนตรีเริ่มบรรเลง
เวลา 17.00 – 17.45 น. -พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ การแสดงเปิดเวทีกลองสะบัดชัย และนาฏยลีลา
                               -Blooming Chiang Rai TED TALK
                                โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย              
                                ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย
                                ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย
                                นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
                                นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
เวลา 17.45 – 18.00 น. -ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย | Exclusive TALK & Opening Speech "Blooming  Chiang Rai"
                               -ไฮไลท์การเปิดตัว“ Blooming Chiang Rai พร้อมการแสดงประกอบกิจกรรมบันเทิงบนเวทีและถ่ายภาพร่วมกันชมการแสดงเดินแฟชั่นการแต่งกายล้านบา
                               -ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะพร้อมคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมบูธ“ นิทรรศการมีชีวิต Blooming Chiang Rai และบูธสินค้าชุมชน