ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย (ครั้งที่ 13)


          วันที่ 12 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 – 11.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย นายภานุพงษ์ ชัยสิทธิ์ ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานบริการ/แหล่งท่องเที่ยว/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ของจังหวัดเชียงราย ตามมาตรฐานสาธารณสุข โดยคณะได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

  1. ทีคการ์เด้นรีสอร์ท : สถานประกอบการเปิดให้บริการห้องพักรายวัน มีการติดใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้เห็นชัดเจน มีจุดลงทะเบียนไทยชนะ/จุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือและจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าห้องพักมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) โดยผู้เข้าใช้บริการห้องพักจะต้องแสดงหน้าจอแอพพลิเคชันสวัสดีเชียงรายและหลักฐานการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานก่อนที่จะทำการเข้าพัก

              *หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการได้ยกระดับมาตรฐานโรงแรม/ที่พักให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้ทางโรงแรมอยู่ระหว่างการยื่นขอเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA+)

  1. เชียงรายขัวแคร่รีสอร์ท : สถานประกอบการเปิดให้บริการห้องพักรายวัน ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้เห็น มีจุดคัดกรองจุดลงทะเบียนไทยชนะ/จุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ บริเวณทางเข้าห้องพักมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และมีมาตรการให้ผู้เข้าพักจะต้องแสดงหน้าจอแอพพลิเคชันสวัสดีเชียงรายและหลักฐานการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานก่อนที่จะทำการเข้าพัก

              *หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการได้ยกระดับมาตรฐานโรงแรม/ที่พักให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้ทางโรงแรมอยู่ระหว่างการยื่นขอเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

          3 บ้านดู่รีสอร์ท : สถานประกอบการเปิดให้บริการห้องพักรายวัน มีการติดใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้เห็นชัดเจน มีจุดลงทะเบียนไทยชนะ/จุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ และจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าห้องพักมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและจุดบริการล้างเท้าฆ่าเชื้อก่อนเข้าไปด้านใน ทางโรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันของภาครัฐ เข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และโครงยกระดับมาตรฐาน SHA+ ทางโรงแรมมีมาตรการให้ผู้เข้าใช้บริการห้องพักจะต้องแสดงหน้าจอแอพพลิเคชันสวัสดีเชียงรายและหลักฐานการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานก่อนที่จะทำการเข้าพัก

  1. ขัวศิลปะ (ร้านอาหารมาลองเต๊อะ) : ได้มีการดำเนินการมาตรฐานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19  ด้านความปลอดภัยมีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ด้านสุขอนามัยมีการทำความสะอาด และเปลี่ยนอุปกรณ์/เครื่องใช้ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้บริการ  ด้านความเป็นธรรมมีอัตราค่าบริการค่าอาหารและบริการอื่นๆ ติดไว้ชัดเจน พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุกคน

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่โรงแรม/ที่พัก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย