ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย (ครั้งที่ 14)


         

          วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ/แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ตามมาตรฐานสาธารณสุข โดยคณะได้มีการลงพื้นที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ดังนี้

  1. โรงแรมนาคราปริ้นเซส เชียงราย : เปิดให้บริการห้องพักรายวัน ในเดือนธันวาคมโรงแรมมียอดการจองห้องพักเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย โรงแรมได้มีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เช่น มีจุดตรวจจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, พนักงานได้รับวัคซีนครบตามมาตรการ ฯลฯ และในส่วนของผู้เข้าพักทุกคน จะต้องลงทะเบียน/แสดงหลักฐานการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น “สวัสดีเชียงราย” ก่อนการเข้าพัก จากการสอบถามยังไม่พบผู้เข้าพักที่มีความเสี่ยงการติดโรคเชื้อไวรัส และยังไม่พบปัญหานักท่องเที่ยวร้องเรียนในการให้บริการของโรงแรม

              *หมายเหตุ: โรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และอยู่ในระหว่างการยื่นขอเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA

  1. โรงแรม แสนโฮเทล (SANN HOTEL) : มียอดจองห้องพักในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าพักร้อยละ 90 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งเดินทางมาในลักษณะกลุ่มคณะศึกษาดูงาน และเดินทางมาท่องเที่ยวแบบครอบครัวในช่วงวันหยุดยาว โรงแรมได้มีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เช่น มีจุดตรวจจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, พนักงานได้รับวัคซีนครบตามมาตรการ ฯลฯ และในส่วนของผู้เข้าพักทุกคน จะต้องลงทะเบียน/แสดงหลักฐานการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น “สวัสดีเชียงราย” ก่อนการเข้าพัก จากการสอบถามยังไม่พบผู้เข้าพักที่มีความเสี่ยงการติดโรคเชื้อไวรัส และยังไม่พบปัญหานักท่องเที่ยวร้องเรียนในการให้บริการของโรงแรม

              *หมายเหตุ: โรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน, ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และอยู่ในระหว่างการขออนุมัติเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA+)

  1. โรงแรมเชียงรายโฮเทล (Chiang Rai Hotel) : เปิดให้บริการห้องพักแบบรายวัน ผู้เข้าพักร้อยละ 90 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมียอดจองห้องพักในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โรงแรมได้มีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เช่น มีจุดตรวจจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, พนักงานได้รับวัคซีนครบตามมาตรการ ฯลฯ และในส่วนของผู้เข้าพักทุกคน จะต้องลงทะเบียน/แสดงหลักฐานการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น “สวัสดีเชียงราย” ก่อนการเข้าพัก จากการสอบถามยังไม่พบผู้เข้าพักที่มีความเสี่ยงการติดโรคเชื้อไวรัส และยังไม่พบปัญหานักท่องเที่ยวร้องเรียนในการให้บริการของโรงแรม

              *หมายเหตุ: โรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และอยู่ในระหว่างการยื่นขออนุมัติเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA

  1. ไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท (Diamond Park Inn Chiang Rai Resort) : เปิดให้บริการห้องพัดรายวัน โรงแรมมีการปรับปรุงอาคาร ห้องพัก และห้องจัดประชุม/สัมมนา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และการจัดประชุม/สัมมนาต่างๆ ปัจจุบันโรงแรมมียอดจองห้องพักเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าพักส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นกลุ่มสัมมนา/ศึกษาดูงาน และกลุ่มครอบครัวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว โรงแรมมีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เช่น มีจุดตรวจจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, พนักงานได้รับวัคซีนครบตามมาตรการ ฯลฯ และในส่วนของผู้เข้าพักทุกคน จะต้องลงทะเบียน/แสดงหลักฐานการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น “สวัสดีเชียงราย” ก่อนการเข้าพัก จากการสอบถามยังไม่พบผู้เข้าพักที่มีความเสี่ยงการติดโรคเชื้อไวรัส และยังไม่พบปัญหานักท่องเที่ยวร้องเรียนในการให้บริการของโรงแรม

              *หมายเหตุ: โรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ,ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และอยู่ในระหว่างการขออนุมัติเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA+

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย