ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1366 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดเชียงราย


วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.
                 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) พร้อมด้วย นายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค