ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1255 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยาน Chiangrai Road Classic 2021


วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.

                 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) พร้อมด้วย นายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยาน Chiangrai Road Classic 2021 ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

                 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการออกกำลังกาย และมุ่งหวังให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงราย และเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วโลก โยยกำหนดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564  ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการสิงห์ปาร์คเชียงราย โดยเป็นงานปั่นจักรยานทางเรียบแบบใจเกินร้อย ใช้พื้นที่ปล่อยตัวและเส้นชัยที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย และใช้เส้นทางในจังหวัดเชียงราย ผ่านสภาพภูมิประเทศกว่า 10 อำเภอ ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ เช่น วัดร่องขุน ไร่เชิญตะวัน สามเหลี่ยมทองคำและน้ำตกขุนกรณ์ โดยเปิดรับสมัครใน 4 ระยะทาง คือ 25 กม./ 50 กม./ 100 กม./ 140 กม. มีผู้สมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สมัครร่วมงานแล้วทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน