ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชนตำบลศรีดอนมูล


วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

                  นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) ประชุมตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย งวดงานที่ 1

                  ตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งบริษัท ธีรพัตรา จำกัดได้เป็นผู้รับจ้าง บัดนี้ บริษัท ธีรพัตรา จำกัดได้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ในงวดงานที่ 1 เสร็จเรียบร้อย จึงได้เชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประชุมตรวจรับงานจ้างดังกล่าว