ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1318 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2564


 

 

          วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) และนางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

          โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,นโยบายในการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และนโยบายฯ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) รวมไปถึงแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงถนน และช่วงวันหยุด พ.ศ.2564

          ในการนี้ สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นมาตรการการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ในประเด็นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ได้มีการนำเสนอในส่วนของการเตรียมความพร้อมของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ทั้งด้านบุคลากรที่มีความสามารถในภาษาต่างประเทศ และมาตรการในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว