ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1320 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม 
ด้วยเทศบาลนครเชียงรายได้กำหนดจัดงานเชียงรายดอกไม้งามภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเชียงรายซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานเชียงรายดอกไม้งามในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 และกิจกรรมดนตรีในสวน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย การจัดงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งผลิตจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงรายโดยภายในงานมีการจัดตกแต่งสวนด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์และกิจกรรมดนตรีในสวน (Music in the park) มีการแสดงของวงดนตรีศิลปินนักร้องนักแสดงในทุกวันเสาร์/ประกวดแข่งขันภาพวาด/ประกวดแข่งขันภาพถ่ายเชียงรายดอกไม้งามการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมรวมไปถึงกิจกรรมตักบาตรดอกไม้พระสงฆ์สามเณรจำนวน 99 รูปเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลความร่มเย็นให้ประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกประการ โดยพิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งามมีรายละเอียดดังนี้
เวลา 17.00-18.00 น. -แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงานฯ พร้อมกัน ณ บริเวณเวทีหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย
เวลา 18.00 น.          -นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย(ประธานในพิธี)ถึงบริเวณงาน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
เวลา 18.30-19.00 น. -กล่าวรายงานการดำเนินงานโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
                             -กล่าวเปิดงานเชียงรายดอกไม้งามโดย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ประธานในพิธี)
เวลา 19.00-21.00 น. -การแสดงพิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม
                             -การแสดงโดยศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง