ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1367 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย (ครั้งที่ 17)


 
          วันที่ 26 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ/แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ตามมาตรฐานสาธารณสุข โดยคณะได้มีการลงพื้นที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ดังนี้
          1. แบมบูบูทิคโฮมสเตย์ (Bambuh Boutique Homestay) : เปิดให้บริการห้องพัก มีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัว โดยกลับมาเริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม 2564 โดยผู้เข้าพักมีทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โรงแรมได้มีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด ด้านความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด มีแสงสว่างเพียงพอ มีระเบียบปฏิบัติ/แผ่นป้าย/การประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวถึงการปฏิบัติที่เหมาะสม ด้านสุขอนามัย มีการทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องใช้ รวมถึงห้องน้ำอยู่ตลอดเวลา ด้านบริการสถานที่ มีที่จอดรถรับ-ส่ง
              *หมายเหตุ : โรงแรมไม่ได้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และจนท.ได้ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการได้ยกระดับมาตรฐานโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร ให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข SHA
          2. เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง (Doi Din Dang Pottery) : หยุดให้บริการทุกวันอาทิตย์
          3. รวมหมู่บ้านชาวเขากะเหรี่ยงคอยาว : เปิดให้บริการเวลา 07.00-18.00 น. ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวมาแบบครอบครัว ได้มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 มีการตั้งจุดตรวจอุณหภูมิ จุดตั้งเจลล้างมือ อ่างล้างมือ ตรงบริเวณทางเข้า ด้านความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด มีแสงสว่างเพียงพอ มีระเบียบปฏิบัติ/จุดสแกนไทยชนะ/แผ่นป้ายและประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวถึงการปฏิบัติที่ชัดเจน ด้านสุขอนามัยมีการทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องใช้ รวมถึงห้องน้ำอยู่ตลอดเวลา ด้านบริการสถานที่ มีที่จอดรถรับ-ส่ง พร้อมทางลาดที่สะดวก มีการจัดทางสัญจรของรถและคนเดินเท้าที่สะดวก
              *หมายเหตุ : ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข SHA
          4. โรงแรมบ้านอยู่เย็น (Yoo Yen Home) : เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นหอพักให้เช่ารายเดือน
          ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้แก่โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย