ประกาศเมื่อ 30 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย (30/12/2564)


 

          วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) และนายภาณุพันธ์ ปันเป็ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - วันที่ 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

          โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ การประสานงานของแต่ละหน่วยงาน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว และในแต่ละด่านตรวจหรือจุดบริการ ให้มีการเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

          สรุปผลการดำเนินงาน วันที่ 29 ธันวาคม 2564

          มีผู้ประสบอุบัติเหตุจำนวน 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาวไทยทั้งหมด แบ่งเป็น

          - อำเภอเมือง 1 ราย (เสียชีวิต)

          - อำเภอเวียงชัย 1 ราย

          - อำเภอเชียงของ 2 ราย

          - อำเภอพญาเม็งราย 1 ราย (เสียชีวิต)

          **สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ: ขับรถเร็วเกินกำหนด