ประกาศเมื่อ 30 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (เฉพาะกิจ) ฯ ครั้งที่ 6 การขอเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว sandbox


วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.

                นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสางมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (เฉพาะกิจ) ฯ ครั้งที่ 6 การขอเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว sandbox ผ่านระบบรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

               โดยมีการแจ้งให้ทราบถึงเรื่องเกณฑ์การประเมินพื้นที่ และมาตรการที่ต้องดำเนินการในการเปิดรับนักท่องเที่ยว sandbox และเรื่องสรุปการถอดบทเรียน Phuket Sandbox และสมุยพลัสโมเดล รวมทั้งร่วมกันพิจารณาเรื่อง Phasings หลักการของการกลับมาเปิด Sandbox เช่น ตามสภาพภูมิศาสตร์เกาะ/ตามความพร้อมตามเกณฑ์ และเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีนานาชาติ "JET Ski - World Cup Season 2021 - 2022" ระหว่างวันที่ 12 - 16 มกราคม 2565 ณ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี