ประกาศเมื่อ 31 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1320 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย (31 ธันวาคม 2564)


 

          วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย (สรุปผล ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564) โดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) และนางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

          ทั้งนี้ มีประเด็นเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ การเมาแล้วขับ ที่เมื่อเกิดเหตุจะมีการตรวจแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ ซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายในการตรวจจากผลเลือด โดยได้ข้อสรุปว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (นางแล) จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจแอลกอฮอล์จากผลเลือด และหากหน่วยงานใดมีข้อสังเกตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ให้รายงานไปยังส่วนกลางของแต่ละหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

          สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 ธันวาคม 2564

         มีอุบัติเหตุทางท้องถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 3 ครั้ง  ผู้ประสบเหตุเป็นชาวไทยทั้งหมด จำแนกข้อมูล ดังนี้

         - อำเภอเมือง ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 1 ราย

         - อำเภอแม่สรวย ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 1 ราย

         - อำเภอแม่ลาว เสียชีวิต 1 ราย

         ** สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ ดื่มแล้วขับ

         โดยจังหวัดเชียงรายดำเนินจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ขณะนี้ มียอดสะสมรายงานการเกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ/เสียชีวิต ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

          ⁃ เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง

          ⁃ บาดเจ็บ (Admit) 5 ราย

          ⁃ เสียชีวิต 3 ราย