ประกาศเมื่อ 02 มกราคม 2565 เปิดดู 1369 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย ( 2 มกราคม 2565)


 

          วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) และนางสาวอนุสรา สิงหราช เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

          สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย วันที่ 1 มกราคม 2565 มีอุบัติเหตุทางท้องถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 13 ครั้ง  ผู้ประสบเหตุเป็นชาวไทย จำนวน 12 คน ชาวลาว จำนวน 1 คน จำแนกข้อมูล ดังนี้

          - อำเภอพญาเม็งราย ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 1 ราย

          - อำเภอเทิง ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 1 ราย

          - อำเภอเมือง ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย

          - อำเภอเวียงชัย ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 1 ราย

          - อำเภอแม่ฟ้าหลวง ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 1 ราย

          - อำเภอแม่สาย ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย

          ** สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด และดื่มแล้วขับ

          จังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565          

          ยอดสะสมรายงานการเกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ/เสียชีวิต ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 ดังนี้

          ⁃ เกิดอุบัติเหตุ 34 ครั้ง

          ⁃ บาดเจ็บ (Admit) 30 ราย

          ⁃ เสียชีวิต 6 ราย