ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2565 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยระบบออนไลน์


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยระบบออนไลน์

วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐาน โฮมสเตย์ไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์

          ด้วยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการ โครงการการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง บริษัท ฯ จะดำเนินการตรวจประเมินให้กับโฮมสเตย์ที่สมัครเข้ารับการตรวจประเมิน (โฮมสเตย์เก่าต่ออายุ และโฮมสเตย์ใหม่) ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM เพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 19 ระหว่างวันที่ 5 – 6, 18 มกราคม 2565 โดยในวันแรกมีการตรวจประเมินโฮมสเตย์ 2 แห่ง ดังนี้

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565

09.00 – 12.00 น. โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จำนวน 5 หลัง (ต่ออายุ)

13.30 – 16.00 น. โฮมสเตย์อาผ่าพัฒนา จำนวน 8 หลัง (ต่ออายุ)