ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าพบผู้บริหารจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาส "วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565"


วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าพบนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมมอบกระเช้าผลไม้เนื่องในโอกาส "วันปีใหม่ พ.ศ.2565"