ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2565 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งตัวคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 47 "ลำพูนเกมส์" ณ จังหวัดลำพูน


วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.
              นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยนายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา และนางสาวแสงทิพย์ ไชยมงคล เจ้าหน้าที่พลศึกษาประะจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งตัวคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 47 "ลำพูนเกมส์" ณ จังหวัดลำพูน ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรามหาราช จังหวัดเชียงราย
              โดยนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม ของจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 47 "ลำพูนเกมส์" และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ลำพูนเกมส์" ณ จังหวัดลำพูน โดยนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม ได้กราบสักการะองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พร้อมทั้งขอพรจากพระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ซึ่งได้ประกอบพิธีประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
               นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้จัดส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 47 "ลำพูนเกมส์" ระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2565 ณ จังหวัดลำพูน เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" ระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 29 ชนิดกีฬา เป็นนักกีฬาผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม รวมทั้งสิ้น 554 คน และได้จัดส่งนักกีฬาผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 จำนวน 2 ชนิดกีฬา เป็นนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม รวมทั้งสิ้น 63 คน ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดลำพูน เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2565