ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2565


ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
             นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จัดการประชุมโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงราย 
             โดยมีวัตถุประสงค์ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายปี 2564 เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564 และคู่มือการปฏิบัติมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-free Setting) สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนส และร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมในวาระเรื่องพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาทบทวนอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย “เมืองแห่งศิลปะและขุนเขา ดอยตุงงามตา หลากหลายชาติพันธุ์ สุดยอดชาและกาแฟอาราบิก้าของไทย” และปฏิทินกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่จังหวัดเชียงรายเปิดรับนักท่องเที่ยว Blooming Chiangrai เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์