ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2565 เปิดดู 1331 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เฉลิมฉลองครบรอบ 760 ปี เมืองเชียงราย เปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด 2565


วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.

         นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2565  ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทุกอำเภอร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง เพื่อสมโภชองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาเมืองเชียงราย 760 ปี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งท้ายฤดูหนาว ซึ่งจากนี้จะได้เตรียมหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ในฤดูร้อนต่อไป
         โดยงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด 2565 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในงานจัดให้มีขบวนแห่มวลชนทั้ง 18 อำเภอ “ภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งการท่องเที่ยว ศิลปะ และกีฬา” การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งชายและหญิง จัดประกวดธิดาดอย จัดประกวดรำวงย้อนยุค จัดประกวดลูกทุ่งแสงสี ทูบีนัมเบอร์วัน การแสดงดนตรี ทุกคืน จัดให้หน่วยงานภาครัฐจัดนิทรรศการ ออกร้าน นำผลงานดีเด่น สินค้าโอท็อป มาจัดจำหน่าย และการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย การออกสลากกาชาดไชโย ให้ประชาชนได้ร่วมสนุกทุกค่ำคืน เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย และทำประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศลด้วย
          ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามมาตรป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงรายได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ที่เป็นลบ ภายใน 72 ชม. จากนั้นสแกน QR – CODE เพื่อลงทะเบียนเข้างาน และตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในงานต้องปฏิบัติตามมาตรากรป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด