ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1243 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2564


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ

ไตรมาส 4 ปี 2564

 

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
และนางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook live fanpage "รอบรู้เศรษฐกิจภาคเหนือ" โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ
               นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ แถลงสรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือประจำไตรมาส 4/2564 ซึ่งมีแนวโน้มว่า เศรษฐกิจภาคเหนือหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 และเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว ประกอบกับการกระจายวัคซีนทั่วถึงมากขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นเริ่มกลับมา ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยว การบริโภค และการจ้างงาน ทยอยปรับดีขึ้น โดยได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญ ดังนี้
 - เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2564 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 วัคซีนกระจายทั่วถึงมากขึ้น และเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว ภาคการท่องเที่ยวหดตัวน้อยลง รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน/GPD ภาคเหนือ = 15.0% 
 - การท่องเที่ยวภาคเหนือฟื้นตัวได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับภาคอื่น แต่ยังต่ำกว่าปีก่อน และมีสัญญาณชะลอลงในไตรมาสที่ 1/2565 หลังการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
 - แนวโน้มการท่องเที่ยวภาคเหนือปี 2565 คาดว่าปรับดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีเทียบกับปีก่อน COVID-19 รายได้ท่องเที่ยวภาคเหนือปี 64 กลับมาร้อยละ 24 และปี 65 คาดว่ากลับมาร้อยละ 48 โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 72 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 28
 - ภาพรวมการท่องเที่ยวหดตัวน้อยลง เนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้น ผลผลิตอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว แต่การส่งออกชะลอตัว เช่นเดียวกับการใช้จ่ายภาครัฐที่กลับมาขยายตัว ตามการเร่งเบิกจ่ายทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน แต่รายได้เกษตรกรกลับมาหดตัว เนื่องจากราคาข้าวที่ลดลง จากผลผลิตใหม่คุณภาพลดลง และสต๊อกข้าวสูงขึ้น โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2.8% เพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานและราคาอาหารสด ส่วนภาวะแรงงาน ปรับตัวดีขึ้นตามจำนวนผู้ขอรับสิทธิว่างงานลดลง แต่ยังมีความเปราะบาง
 - แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2565 คาดว่า จะทรงตัวจากไตรมาสก่อน จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว และการบริโภคในช่วงต้นไตรมาส แต่รายได้เกษตรกรคาดว่าจะขยายตัวตามผลผลิตพืชสำคัญเพิ่มขึ้น และภาคการผลิตยังมีแนวโน้มดี รวมทั้งการกระจายวัคซีนที่ดีต่อเนื่อง จะช่วยให้ควบคุมการระบาดของโรคได้ ทำให้ความเชื่อมั่นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาในช่วงปลายไตรมาส โดยเฉพาะภาคเหนือที่ฟื้นตัวเร็วกว่าภาคอื่น