ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1313 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
อบรมการใช้งานระบบการรายงานและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว ในรูปแบบ Web Application ออนไลน์ผ่าน Application ZOOM


 

 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าอบรมการใช้งานระบบการรายงานและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว ในรูปแบบ Web Application ออนไลน์ผ่าน Application ZOOM

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บสถิติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อความสะดวก ลดความซับซ้อนของการทำงาน การใช้ข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานในรูปแบบฐานข้อมูล ให้สามารถนำไปประมวลผลได้อย่างเหมาะสมต่อไป