ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2565 เปิดดู 1367 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันนักข่าว


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันนักข่าว

 

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.45น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันนักข่าวและพิธีทำบุญให้สื่อมวลชนผู้ล่วงลับ จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นำโดย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ณ วิหารวัดศรีเกิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี พร้อมทั้งสื่อมวลชน และผู้มีเกียรติร่วมถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ หรือ วันนักข่าว ประจำปี 2565 และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนผู้ล่วงลับไปแล้ว จำนวน 58 ราย โดยได้รับเกียรติจาก นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน บุคคลในวงการสื่อสารมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19
               สำหรับวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 5 มีนาคมของทุกปี ก่อตั้งโดยสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
ต่อมาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กลายเป็น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2542 แต่ยังคงกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ และวันนักข่าว จนถึงปัจจุบัน โดยจังหวัดเชียงรายได้ถือเป็นวันสำคัญสำหรับสื่อมวลชนทุกสังกัดทุกแขนง รวมถึงส่วนราชการ ที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนผู้ล่วงลับไปแล้ว และขจัดภัยพิบัติ Covid-19 ให้เชียงรายปลอดภัย ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของสื่อมวลชนทุกแขนงอีกด้วย