ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2565 เปิดดู 1367 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ครั้งที่ 5/2565


 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานบริการ/แหล่งท่องเที่ยว/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยวตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS หรือตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ Thai Stop Covid 2 Plus โดยคณะได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

  1. วัดศรีเกิด : สถานที่ท่องเที่ยวได้มีการดำเนินการและปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมวัด แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่อเที่ยวชาวไทย ซึ่งวัดได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตนเพื่อกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในระหว่างการเยี่ยมชมวัด ให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อจะได้ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
  2. วัดร่องเสือเต้น : สถานที่ท่องเที่ยวได้รับมาตรฐาน SHA โดยได้มีการดำเนินการและปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัดได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตนเพื่อกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในระหว่างการเยี่ยมชมวัด ให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อจะได้ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
  3. โรงแรมนายญ่า : โรงแรมได้รับมาตรฐาน SHA Extra Plus มี Package สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามมาตรการ Test & Go เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 (5th Day) มีโรงพยาบาลคู่ปฎิบัติการ คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ฯ โดยโรงแรมเปิดให้บริการห้องพักรายวัน และห้องประชุมสัมมนา มีบริการห้องอาหารและ บาร์/เลานจ์  สระว่ายน้ำกลางแจ้ง  ในระดับ 4 ดาว มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 44 ห้อง ณ ปัจจุบันมีสถิติการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตามมาตรการ Test & Go เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงแรมได้มีการดำเนินการและปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับโรงแรม/ที่พัก อย่างเคร่งครัด และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาพักยังโรงแรม และสามารถรองรับการจัดประชุม/สัมมนา ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
  4. โรงแรมพิมานอินน์ : โรงแรมได้รับมาตรฐาน SHA  โดยโรงแรมเปิดให้บริการห้องพักรายวัน และห้องประชุมสัมมนา มีบริการห้องอาหารและสระว่ายน้ำกลางแจ้ง   ในระดับ 3 ดาว มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 166 ห้อง ราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 700 -1,500 บาท/คืนโดย ณ ปัจจุบันมีสถิติการจองห้องพักของนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 20 โดยร้อยละ 80 ยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามา ซึ่งโรงแรมได้มีการดำเนินการและปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับโรงแรม/ที่พัก อย่างเคร่งครัด และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาพักยังโรงแรม และสามารถรองรับการจัดประชุม/สัมมนา ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS ให้แก่สถานประกอบการเพื่อจะได้ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการต่อไป

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย