ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2565 เปิดดู 1309 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเวทีเสวนาการขับเคลื่อนถนนปลอดภัย เพื่อสร้างเมืองไทยให้น่าอยู่สำหรับทุกคน


 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้นายภานุพงษ์ ชัยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเวทีเสวนาการขับเคลื่อนถนนปลอดภัย เพื่อสร้างเมืองไทยให้น่าอยู่สำหรับทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่สำหรับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอประเด็นนโยบายและวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

          โดยการประชุมดังกล่าวมีความเป็นมาจากกรณีการสูญเสีย พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือหมอกระต่าย แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการถูกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนเสียชีวิต ขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลาย นับเป็นความสูญเสียที่ก่อกระแสสังคมให้ตื่นตัวต่อปัญหาความรุนแรงอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ความเร็วและทางข้ามที่ไม่ปลอดภัย และมีผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 5 ท่าน, ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย, ผู้แทนจาก UN Habitat ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานความปลอดภัยทางถนนประเทศโคลอมเบีย, ประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรุงเทพมหานคร, นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร และนายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์