ประกาศเมื่อ 06 เมษายน 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำตาดควัน


 

 

 

 

 

 

 

 

          วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำตาดควัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน อ.พญาเม็งราย จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน เพื่อประชาคมและหารือในแนวทางการพัฒนาจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำตาดควัน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของ อ.พญาเม็งราย

          ในที่ประชุมประกอบด้วยผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน ได้แก่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย พัฒนาการอำเภอพญาเม็งราย หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกตาดควัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประธานและสมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย ผู้ใหญ่บ้าน สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ และมีนายประสงค์ ไชยโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน เป็นประธานที่ประชุมและกล่าวต้อนรับ โดยที่ประชุมมีมติประชาคมให้อ่างเก็บน้ำตาดควัน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของ อ.พญาเม็งราย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างแลนด์มาร์ค การจัดเทศกาลบริเวณ อ่างเก็บน้ำตาดควัน รวมทั้งการเชื่อมโยงและพัฒนาการท่องเที่ยวกับวนอุทยานน้ำตกตาดควันด้วย