ประกาศเมื่อ 12 เมษายน 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย (สรุปผลประจำวันที่ 11 เมษายน 2565)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

          วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 11 เมษายน 2565 โดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และนางสาวกิจการ ท่าโพธิ์ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

          สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

          - มีอุบัติเหตุทางท้องถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 3 ครั้ง  ผู้บาดเจ็บ 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

            ผู้บาดเจ็บชาวไทยจำนวน 3 ราย จำแนกข้อมูลดังนี้

            อำเภอเมืองเชียงราย ผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ราย

            อำเภอแม่สาย ผู้บาดเจ็บจำนวน 1 ราย

          - สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ ดื่มแล้วขับและขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด

          ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการทางถนนใช้กลไกด่านตรวจของชุมชนในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาขับขี่ยานพาหนะออกจากที่ตั้ง โดยเฝ้าระวังในช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น. เป็นกรณีพิเศษ

 

          จังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 – 17 เมษายน 2565 ขณะนี้ มียอดสะสมรายงานการเกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ/เสียชีวิต ช่วงควบคุมเข้มข้น วันที่ 11 เมษายน 2564 ดังนี้

           -  เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง

           -  บาดเจ็บ (Admit) 3 ราย

           -  เสียชีวิต 0 ราย

          *หมายเหตุ: ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ/เสียชีวิต ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ/ชาวต่างชาติ