ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเชียงของ


วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายชวลิต วงค์จันสุ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเชียงของ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเชียงของ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการ เอกชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเชียงของ

          ในการประชุมผู้เข้าร่วมการประชุมจากทุกภาคส่วนได้นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในไตรมาสที่ 3 – 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเชียงของปีงบประมาณ พ.ศ.2566