ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรม
และตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือร่วมกันกับหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางสังคม จำนวน 13 เครือข่ายในการเตรียมความพร้อมจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม เกิดการบูรณาการความร่วมมือตามบริบทของแต่ละองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เกิดการขยายผลแนวคิดผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจากประสบการณ์สู่สาธารณะ และเป็นการประกาศเกียรติคุณบุคคล/หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม และภายในงานมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม จำนวน 40 บูธ มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมจำนวน 500 คน