ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1306 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (กัญชา) ในเขตพื้นที่อำเภอพาน


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (กัญชา) ในเขตพื้นที่อำเภอพาน
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (กัญชา) ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านดงมะคอแลน ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
               ด้วยวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยฟาร์มไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน ระยะที่ ๒ อีกทั้ง วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยฟาร์มไทย ได้จัดทำโปรแกรม เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิถีกัญชา ภายใต้แนวคิด กัญชาพาเพลิน ไปไหมไปกัญ
               ซึ่งนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชนแห่งนี้ว่า "ชุมชนที่จะประสบความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรได้นั้น ต้องเริ่มจากการวิจัย จะต้องมีศูนย์การเรียนรู้ที่มีมารตราฐานเกิดขึ้นในชุมชนก่อน จึงจะมีผลสำเร็จอย่างอื่นตามมา" นอกจากนี้ นายเสริฐ ไชยยานันตา ยังได้เน้นย้ำให้ชุมชนทำทุกขั้นตอนให้ถูกต้อง และดำเนินกระบวนการทั้งหมดให้เป็นไปตามกฎหมาย