ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ครั้งที่ 15/2565


 

 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และนางสาวอนุสรา สิงหราช ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานบริการ/แหล่งท่องเที่ยว/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยวตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS และตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ Thai Stop Covid 2 Plus โดยคณะได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

  1. วัดร่องเสือเต้น : สถานการณ์โดยทั่วไป มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตา จากการสอบถามทราบว่า ระยะนี้เข้าสู่ช่วง Low-Season ของจังหวัดเชียงราย จึงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปค่อนข้างมาก โดยนักท่องเที่ยวร้อยละ 90% เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งจากจังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดยาว หรือในช่วงวันหยุดในเทศกาลต่างๆ สำหรับสถิติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยังคงที่ๆประมาณร้อยละ10 โดยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วยตนเองในลักษณะการท่องเที่ยว one day trip ทั้งนี้ทางวัดฯ ยังคงมาตรการการคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนการเข้าเยี่ยมชมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรักษามาตรการ D-M-H-T-T-A ในระหว่างการเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง
  2. โรงแรมเรือนชญาดล : มีห้องพักให้บริการ จำนวน 14 ห้อง โดยผู้ประกอบการได้แจ้งว่าเนื่องจากเข้าสู่ช่วง Low season ของจังหวัดเชียงราย และทางโรงแรมต้องการกระตุ้นยอดจองในช่วงเวลานี้ จึงได้ลดราคาห้องพักลงจากเดิมราคาห้อง 1,600 บาท/คืน เป็นราคา 800 บาท/คืน ในช่วงนี้ โรงแรมได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนและทำความสะอาดโรงแรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ของสถานประกอบการโรงแรม/ที่พัก ทั้งนี้โรงแรมได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ในระดับ SHA EXTRA PLUS จึงเป็นสถานประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ตามมาตรฐานสาธารณสุข ซึ่งโดยปกตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักของโรงแรม ร้อยละ 90% เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ทำการจองห้องพักผ่านระบบ application ต่างๆ ก่อนการเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงราย
  3. โรงแรมแกรนด์วิสต้า : จากการลงพื้นที่สอบถาม ทราบว่า ณ ปัจจุบัน มียอดการจองห้องพักเข้ามาประมาณ 30% จากจำนวนห้องพักที่เปิดให้บริการทั้งหมด 80 ห้อง โดยผู้เข้าพักร้อยละ 99 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย/ชาวไทย ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายในระยะสั้นๆ 1-2 วัน และบางส่วนเป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเข้ามาอบรม/สัมมนา ขององค์กร/หน่วยงานต่างๆ ในโรงแรม จึงทำให้ในระหว่างนี้มียอดจองห้องพักจากกลุ่มการจัดอบรม/สัมมนา มาเป็นระยะ ทั้งนี้ โรงแรมได้มีการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดจองห้องพักผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยังคงระดับมาตรฐานสาธารณสุขสถานประกอบการระดับ SHA EXTRA PLUS อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการรณรงค์ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย