ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1312 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.กก.)


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.กก.)

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.กก.) ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งจังหวัดเชียงราย นำโดย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม.
                โดยจังหวัดเชียงราย มีความพร้อมด้านการบินและมาตรการการเดินทางครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเตรียมการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย