ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีฯ ซึ่งภายในพิธีฯมีนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายบัญชา เชาวรินทร์, นายพินิจ แก้วจิตคงทอง, นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ และนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี
               ในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย ถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตามลำดับโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลง สดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน
               กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงความรักความสามัคคีของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า