ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1306 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล (Amazing Thailand Bike Ride 2022)


วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล (Amazing Thailand Bike Ride 2022) ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี
นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

            ในการประชุมคณะทำงานและหน่วนงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “การแข่งขันจักรยานทางไกล” (Amazing Thailand Bike Ride 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 ที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย การแข่งขันจักรยานทางไกลที่จัดขึ้นครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ช่วงชิงทักษะความสามารถในการแข่งขันกีฬาจักรยานทางไกลทั้ง ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทจำกัดอายุ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแบบวิถีใหม่ รวมทั้งช่วยฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย โดยมีกลุ่มหมายที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน คือ นักกีฬาแข่งจักรยาน นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ที่ผ่านมาได้มีการจัดการแข่งขันที่จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤษภาคม 2565 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 การจัดแข่งขันที่จังหวัดเชียงรายจะเป็นสนามปิดสำหรับรายการนี้ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย