ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1320 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมหารือผลักดันให้เชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยว


วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมหารือผลักดันให้เชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยว ณ ห้องรับรองฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับนายฮิกุจิ เคอิจิ (Mr.HIGUCHI KEIICHI) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมหารือผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ โดยมีนายชินเซกิ ฮิโรมิ รองกงสุล ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรม เป็นผู้ติดตามและล่ามแปล พร้อมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือและให้การต้อนรับ

           กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายอิกุจิ เคอิจิ (M.HIGUCHI KEIICHI) ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โดยทางกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มีกำหนดการมอบรถพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ คุชะโนะเนะ ของรัฐบาลญี่ปุ่นในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นภารกิจราชการของทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ โครงการคุชะโนะเนะ ของรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุชะโนะเนะ) นับเป็นส่วนหนึ่งใน Oficial DevelopmentAssistance (ODA) Schemes (ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (โอดีเอ) ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ.2532 เพื่อตอบสนองกับความต้องการหลากหลายของประเทศที่กำลังพัฒนา รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย

            ท้ายนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หารือร่วมกับนายอิกุจิ เคอิจิ ว่าต้องการให้จังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเป้าหมายแก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น พร้อมเน้นย้ำว่า เชียงรายเรามีความปลอดภัยในทุกๆด้าน รวมถึงสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลง ทางจังหวัดเชียงรายมีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนตามกระทรวงได้กำหนด อีกทั้งจังหวัดเชียงรายยังมีของที่มีชื่อเสียงหลากหลายเช่น ชา กาแฟ รวมถึงผลไม้เมืองหนาวอย่าง อะโวคาโด โกโก้ และวัฒนธรรมความหลากหลายของชาติพันธุ์ สินค้าOTOP จึงอยากให้ทางกงศุลช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อผลักดันให้เชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นจะเปิดประเทศในเร็วๆ นี้อีกด้วย