ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 ประจำปี 2565


วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 ประจำปี 2565 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน โดยในที่ประชุมได้ลงมติรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จำนวน 136 แปลง และแปลงระยะปรับเปลี่ยน จำนวน 22 แปลง รวมทั้งสิ้น 158 แปลง พื้นที่ครอบคลุม 1,628.60 ไร่