ประกาศเมื่อ 01 กรกฎาคม 2565 เปิดดู 1308 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การแถลงข่าว เรื่อง ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง


 

 

 

 

 

 

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าว เรื่อง ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง โดยนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมการแถลงข่าวและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom

          โดยในการแถลงข่าวมีการกล่าวถึงการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนี้

          - การดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายอาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) หรือ Tourism And Sports Volunteer (TSV)

          - การดำเนินการของแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge (CCC)

          - ระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง Ease of Traveling บนเว็ปไซต์ Entry Thailand

          - เว็ปไซต์ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย Thailand Tourism Directory