ประกาศเมื่อ 20 กรกฎาคม 2565 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเชียงราย 


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเชียงราย 
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ
               จังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากอำเภอเชียงแสนว่า ได้รับหนังสือจากเมืองต้นผึ้ง ขอทักท้วงที่ฝ่ายไทย ได้ทำการค้นหาพระเจ้าล้านตื้อ (พระเจ้าทองทิพย์) ที่จมอยู่ในแม่น้ำโขงระหว่างเมืองต้นผึ้ง และอำเภอเชียงแสน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพราะเห็นว่าการค้นหาดังกล่าวอยู่บริเวณเส้นชายแดน ระหว่างประเทศ โดยไม่ได้แจ้งให้เมืองต้นผึ้งทราบ ตามความตกลงของทั้งสองประเทศ เพื่อมิให้กระทบ ต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ จึงขอให้อำเภอเชียงแสน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หยุดการค้นหา จังหวัดเชียงราย จึงเชิญคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย - ลาว จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมพิจารณาหารือ ในเรื่องดังกล่าว