ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2565 เปิดดู 1249 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมหารือในการจัดกิจกรรมโครงการแรลลี่ ครั้งที่ 2 โดยใช้เส้นทาง เชียงราย-เชียงแสน-เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน(ต้นผึ้ง)-สปป.ลาว


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมหารือในการจัดกิจกรรมโครงการแรลลี่ ครั้งที่ 2
โดยใช้เส้นทาง เชียงราย-เชียงแสน-เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน(ต้นผึ้ง)-สปป.ลาว
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น.
                นายเสริฐ ไชยยานันตา  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมหารือในการจัดกิจกรรมโครงการแรลลี่ ครั้งที่ 2 โดยใช้เส้นทาง เชียงราย-เชียงแสน-เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน(ต้นผึ้ง)-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุม 2 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
                สมาคมกีฬามอเตอร์สปอร์ตจังหวัดเชียงรายร่วมกับสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย ได้ระดม ความคิดและความร่วมมือกันจัดทำโครงการแรลลี่ ครั้งที่ 2 โดยใช้เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางเชียงราย-เชียงแสน เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน(ต้นผึ้ง) เพื่อเปิดเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน(ต้นผึ้ง) สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและท่องเที่ยวต่อไปยังเขต เศรษฐกิจพิเศษจีน(ต้นผึ้ง) - สปป.ลาวได้ บนเส้นทางแรลลี่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “แรลลี่เหนือสุดแดนสยาม ปี 2 แรลลี่ เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน(ต้นผึ้ง)”