ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2565 เปิดดู 1313 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐเพื่อการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวกนิษฐา ป้องศิษฐ  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐเพื่อการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Facebook live ทาง Facebook page : กองบัญชีภาครัฐ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย