ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อำเภอเชียงของ ตอน บ้านโป่งเกลือ - ตำบลบ้านปล้อง


 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

          เวลา 09.00 น. นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ สมปาน  เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเทิง เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อำเภอเชียงของ ตอน บ้านโป่งเกลือ - ตำบลบ้านปล้อง ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย