เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่

art_track วัดงำเมือง

วัดงำเมือง ถนนอาจอำนวย บ้านฮ่อมดอย (ชุมชนราชเดชดำรง) หมู่ที่

art_track วนอุทยานน้ำตกแม่โท

วนอุทยานน้ำตกแม่โท ต.เวียง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

art_track โครงการเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน (ภูหลงถัง-ภูผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า)

ศูนย์บริการการท่องเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน ณ ที่ว่าการอำเภอขุนตา

art_track น้ำตกทรายขาว

น้ำตกทรายขาว อยู่ในพื้นที่บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชีย

art_track ทัวร์รถอีแต๋นชมธรรมชาติ

คิวรถอีแต๋น อ.เชียงแสน จ.เชียงราย


เที่ยวเชียงราย 10 ชุมชน

เที่ยว "เชียงราย" กับ 10 ชุมชน น่าเที่ยว ที่มีอัตลักษ์เฉพาะตัว คัดมาให้แล้ว เน้นๆ จะได้เห็นถึงความ น่าเที่ยว น่าอยู่ ของจังหวัด ที่เงียบสงบของภาคเหนือเรา ทริปเที่ยว 10 ชุมชน โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย ที่พา คณะสื่อ และ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทดลองใช้บริการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง ออกแบบเอง นำเที่ยวเอง

@ กิจกรรม Press trip การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ 🡕

@ กิจกรรม Press trip การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ 🡕

@ กิจกรรม Press trip การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ 🡕

@ กิจกรรม Press trip การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ 🡕

@ ทกจ.เชียงราย จัด กิจกรรม Press trip การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์และศักยภาพบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยว โดยชุมชนจังหวัดเชียงรายเพื่อความยั่งยืน 🡕

นายเสริฐ ไชยยานันตา

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าว - กิจกรรม
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2566

 เราอยากรับรู้ความในใจของท่านกับการบริการภาครัฐ   ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อปรับปรุงบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน   คลิกที่นี่ https://opdc23.bitco.ltd/   หรือสแกน QRcode จากภาพได้เลยเจ้า   อยากเห็นราชการเปลี่ยนไปอย่างไร ช่วยกันกดแชร์ไปยัง Social Media ช่องทางต่างๆ กันด้วยเจ้า   #ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #BetterService #OnlineSurvey66

art_track การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือ สู่การเชื่อมโยงตลาดสากล ภายใต้ชื่อกิจกรรม Global OTOP 2023 ภาคเหนือ: Go to the TOP
      สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือ สู่การเชื่อมโยงตลาดสากล ภายใต้ชื่อกิจกรรม Global OTOP 2023 ภาคเหนือ: Go to the TOP โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ โอทอปภาคเหนือสู่ระดับเวิลด์คล
art_track โครงการ "ทชร. ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกร จำหน่ายผลไม้ให้ผู้โดยสารสายการบิน"
ขอเจิญมาแอ่วเลือกซื้อผลไม้กันเจ้า   ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย และสายการบินพาณิชย์ จัดโครงการ "ทชร. ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกร จำหน่ายผลไม้ให้ผู้โดยสารสายการบิน"   ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566   บริเวณประตูหมายเลข 1 ทางเข้า - ออก อาคารผู้โดย
art_track เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของโครงการโหลดผลไม้ขึ้นเครื่องบิน-ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของโครงการโหลดผลไม้ขึ้นเครื่องบิน -ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนซื้อผลไม้ ช่วยเกษตรกรไทย    ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566   เฉพาะผลไม้สดเท่านั้น ยกเว้นผลไม้ที่มีกลิ่นแรง เช่น ทุเรียน ขนุนฯ   สามารถโหลดกล่
art_track ขอความอนุเคราะห์ตอบแบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (สำหรับประชาชน) ตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (สำหรับประชาชน) ตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่   ผ่านระบบออนไลน์ทาง https://survey2.ocsc.go.th/esurvey/index.php/495373..
art_track ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖"
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่าย เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล"เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต" ประจำปี พ.ศ. 2566คุณสมบัติเป็นเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (อยู่ในระหว่าง พ.ศ. 2564-2566) หร
art_track ประชาสัมพันธ์หนังสือเพื่อแจ้งเวียน
                          สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์หนังสือเพื่อแจ้งเวียน ดังนี้ คณะกรรมการสรรหา กสทช. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว (กสทช) 0008/(ส
art_track ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล จุดไฟตูมกา ยโสธร ประจำปี 2565
  ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล “จุดไฟตูมกา ยโสธร” ประจำปี 2565        ด้วยจังหวัดยโสธร โดยอำเภอเมืองยโสธรร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดยโสธร ได้กำหนดจัดงานเทศกาล “จุดไฟตูมกา ยโสธร” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่
art_track พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 758) พ.ศ. 2565 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฯ
    พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 758) พ.ศ. 2565 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศบางกรณี
ข่าวสาร - กิจกรรมกีฬา
เชิญนักวิ่งขาแรง ร่วมแข่งขัน ฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ สปป.ลาว ชนะเลิศรับรางวัล 400,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

      เชิญนักวิ่งขาแรง ร่วมแข่งขัน ฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ สปป.ลาว ชนะเลิศรับรางวัล 400,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล   คณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับบริษัท ดอกงิ้วคำ จำกัด ขอเชิญร่วมการแข่งขันวิ่งฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 ใน วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ (คิงส์โรมัน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการกีฬา และเฉลิมฉลอ

art_track ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งพันเหงื่อที่ไหล เพื่อใครอีกหลายคน "ลู่มารัน 2022"
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งพันเหงื่อที่ไหล เพื่อใครอีกหลายคน "ลู่มารัน 2022" ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม. 2565 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย  ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250   เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแลว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม  2565   การแข่งขัน
art_track ประกวดวาดภาพระบายสี
  ขอเชิญร่วม งาน “กว่าง” ยอดนักสู้แห่งล้านนา สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะเชียงราย           ขอเชิญร่วมงาน “กว่าง”  ยอดนักสู้แห่งล้านนา &nbs
art_track การการแข่งขันกีฬาของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย
ชมการการแข่งขันกีฬาของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายมากกว่า 17 ชาติพันธุ์ ตลอดจนวัฒนธรรมการเล่นกีฬาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน อาทิ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ กลิ้งครก ยิงหน้าไม้ ฟอร์มูล่าม้ง และอื่น ๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565  ณ สนามกีฬาก
art_track งาน Chiangrai Skate Meeting Party 2022
ล้มจนขาถลอก เธอบอกเป็นแค่พี่น้อง ว่าซ่านนนน แม๊!! เกียมตัว เกียมใจให้พร้อม แล้วมาพบกันในงาน Chiangrai Skate Meeting Party 2022 ไถกระจุย แดนซ์กระจาย ชิงถ้วยรางวัล 3 อันดับ ทุกรายการ จาก #ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงราย มาร่วมความมันส์ชิงรางวัลร่วมกว่า 20,000 บาท รับบัตรเข้างานฟรี!! พร้อมรับของที่ระลึก
art_track
เผยแพร่สรุปการถอดบทเรียนการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ BWF World Tour 2020           ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยแพร่สรุปการถอดบทเรียนการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ BW
art_track
วิ่ง ปั่น 2003 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง          จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวน นักวิ่ง นักปั่น สายบุญ ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ 2003 ปี พระธาตุดอยตุง พระบรมสารีริกธาตุ พระรากขวัญเบื้องซ้าย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  1. กำหนดการจัดกิจกรรม วันอาทิตย์ ที่
art_track
       
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
art_track
art_track
art_track
art_track
art_track
art_track
art_track
art_track
art_track
เว็บบอร์ด
!! อัพเดทท่องสารการเเที่ยวเชียงราย

บาคาร่าออนไลน์ สล็อตออนไลน์ เว็บ K9win