ข่าว - กิจกรรม
art_track 15-16 ธันวาคมนี้ ขอชวนพี่น้องนักท่องเที่ยว มาเยี่ยมชมและร่วมงาน หนาวนี้ เที่ยวอุทยานแห่งชาติ National Parks to Remember Winter Festival
  15-16 ธันวาคมนี้ ขอชวนพี่น้องนักท่องเที่ยว มาเยี่ยมชมและร่วมงาน "หนาวนี้..เที่ยวอุทยานแห่งชาติ National Parks to Remember Winter Festival"    ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย   ชม นิทรรศการมัดรวมแหล่งท่องเที่ยวว้าวๆ หน้าหนาว ช็อป สินค้าผลิตภัณฑ์ช
art_track คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โครงการพัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย เป็นการนำเสนอเรื่องราวเชิงประสบการณ์ที่ประทับใจในชุมชนท่องเที่ยว อัตลักษณ์ของชุมชน เส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว วิถีชีวิต ประเพณี อาหารชุมชน และด้านอื่นๆ เพื่อเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 5 ชุมชน ดังนี้
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ชุมชนท่องเที่ยวฮักอาข่าโฮม บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ชุมชนบ้านสันป่าเหียง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ชุมชนบ้านม่วงคำ ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จ
art_track ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2566
 เราอยากรับรู้ความในใจของท่านกับการบริการภาครัฐ   ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อปรับปรุงบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน   คลิกที่นี่ https://opdc23.bitco.ltd/   หรือสแกน QRcode จากภาพได้เลยเจ้า   อ
art_track การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือ สู่การเชื่อมโยงตลาดสากล ภายใต้ชื่อกิจกรรม Global OTOP 2023 ภาคเหนือ: Go to the TOP
      สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือ สู่การเชื่อมโยงตลาดสากล ภายใต้ชื่อกิจกรรม Global OTOP 2023 ภาคเหนือ: Go to the TOP โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ โอทอปภาคเหนือสู่ระดับเวิลด์คล
art_track โครงการ "ทชร. ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกร จำหน่ายผลไม้ให้ผู้โดยสารสายการบิน"
ขอเจิญมาแอ่วเลือกซื้อผลไม้กันเจ้า   ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย และสายการบินพาณิชย์ จัดโครงการ "ทชร. ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกร จำหน่ายผลไม้ให้ผู้โดยสารสายการบิน"   ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566   บริเวณประตูหมายเลข 1 ทางเข้า - ออก อาคารผู้โดย
art_track เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของโครงการโหลดผลไม้ขึ้นเครื่องบิน-ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของโครงการโหลดผลไม้ขึ้นเครื่องบิน -ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนซื้อผลไม้ ช่วยเกษตรกรไทย    ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566   เฉพาะผลไม้สดเท่านั้น ยกเว้นผลไม้ที่มีกลิ่นแรง เช่น ทุเรียน ขนุนฯ   สามารถโหลดกล่
art_track ขอความอนุเคราะห์ตอบแบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (สำหรับประชาชน) ตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (สำหรับประชาชน) ตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่   ผ่านระบบออนไลน์ทาง https://survey2.ocsc.go.th/esurvey/index.php/495373..
art_track ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖"
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่าย เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล"เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต" ประจำปี พ.ศ. 2566คุณสมบัติเป็นเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (อยู่ในระหว่าง พ.ศ. 2564-2566) หร
art_track ประชาสัมพันธ์หนังสือเพื่อแจ้งเวียน
                          สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์หนังสือเพื่อแจ้งเวียน ดังนี้ คณะกรรมการสรรหา กสทช. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว (กสทช) 0008/(ส
art_track ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล จุดไฟตูมกา ยโสธร ประจำปี 2565
  ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล “จุดไฟตูมกา ยโสธร” ประจำปี 2565        ด้วยจังหวัดยโสธร โดยอำเภอเมืองยโสธรร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดยโสธร ได้กำหนดจัดงานเทศกาล “จุดไฟตูมกา ยโสธร” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่
art_track พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 758) พ.ศ. 2565 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฯ
    พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 758) พ.ศ. 2565 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศบางกรณี
art_track ขอเชิญมาแอ่ว ถนนสายวัฒนธรรม ?กาดฮิมน้ำกก?
ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” จะเปิดในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นครั้งแรก และเปิดทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ บริเวณถนนริมน้ำกก หลังศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ไปจนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (
art_track ประกาศรายชื่อชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 50 ชุมชน
ประกาศรายชื่อชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 50 ชุมชน    สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว   https://www.dot.go.th/news/inform/detail/5945
art_track ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ครั้งที่ 2
กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ฟรีกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ประกอบการ สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ใน หลักสูตร "การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย: ยกระดับผู้ประกอบการสู่มา
art_track โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2
                              เปิดรับหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2) สำหรับทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เป็น Smart City ห้ามพลาด ! สิทธิประโย
art_track การประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการและนางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ
art_track ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจฯ ของสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจฯ ของสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) *โดยใช้เลขบัตรประชาชนของท่าน และสามารถตอบแบบสำรวจได้ผ่านทาง QR Code ตามหนังสือ หรือผ่าน URL ด้านล่างนี้ได้เลย http://www.ocsc.go.th/wfhsurvey2022
art_track ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด " ๖๐ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย "
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เรื่อง การห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565
art_track ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ประกาศขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี 2564-2565 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ประกาศขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายงดเผาในที่โล่งทุกชนิดเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามนโ
art_track กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวรูปแบบ SMART TOURISM
กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้ 1. การประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยว มุมมองใหม่ 2564 - ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
art_track ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้ทรางคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การสรรหา
ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประชาสัมพันธ์การสรรหา ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครหรือเสนอรายชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเ
art_track
โอกาสดีสำหรับชุมชนท่องเที่ยว   กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ การตลาดออนไลน์แบบครบวงจร และประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 110,000 บาท จัดเต็มความรู้ คิด เขียน ขาย ไลฟ์สดอย่างมั่นใจ ปิดการขายได้ปัง ๆ เรียนรู้วิธีการทำการตลาดออนไลน์ วิธีปิดการ
art_track
ถึงเวลาที่ชุมชนท่องเที่ยวของไทย ก้าวทะยานสู่ The Next Normal บุกตลาดออนไลน์ คิด เขียน ขาย ไลฟ์สด อย่างมั่นใจ กรมการท่องเที่ยวขอเชิญชุมชนท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดการขายออนไลน์ รวมมูลค่า 110,000 บาท และของรางวัลอื่นๆกว่า 30 รางวัล พร้อมการอ
art_track
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
art_track
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง Home Lodge ประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญที่พักที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยมีอัตราค่าบริการและจัดให้มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร มีจำนวนห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง และรองรับ
art_track
            จังหวัดเชียงราย เป็นจุดหมายปลายทางในดวงใจของหลายๆ คน ที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมาเยือน เชียงรายมีความหลากหลายในเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, เชิงสุขภาพ, เชิงกีฬา, เชิงประวัติศาสตร์ และเชิงศาสนา-วัฒนธรรม ขอนำเสนอเส้นทางการท่
art_track
ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณความรู้สอบสัมภาษณ์ฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting   ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2564 – 6 กันยายน 2564   หากท่านไม่สามารถเข้าระบบการสัมภาษณ์ หรือเข้าระ
art_track
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง แก้ไขข้อมูลระบบ Zoom Cloud Online Meeting ในประกาศกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ  เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื
art_track
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว ได้จัดทำประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักพัฒน
art_track
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)   - ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ https://file.job.thai.com/prakad/mots202107/mots202107_5   - สอบสัมภาษณ์ในรูปแบ
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2 ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2564  เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจการในการรับบริการ รวมถึงความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะขอ
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “เที่ยวเชียงราย กี่ครั้งก็ยังสวย Chiangrai Ultimate Photo Contest 2021” ภายใต้แนวคิด : ถ่ายภาพความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายในมุมมองของคุณ ผู้มีส
art_track
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม)   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายใน วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://mots.thaijobjob.com   - หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้ที่ม
art_track
โอกาสมาถึงแล้วสำหรับผู้มีใจรักในการทำอาหาร จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่น “Chiang Rai Ultimate Taste” ชิงเงินรางวัล มูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภ
art_track
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ ในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ    เพื่อปฏิบัติง
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนออนไลน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของจังหวัดเชียงราย &nb
art_track
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ของจังหวัดเชียงราย  สามารถคลิ๊ก เข้าไปดูรายละเอียด ได้ที่    https://www.moicovid.com/chiangrai/ จะมีข้อมูลต่างๆ 1.ประกาศจังหวัด 2.มาตราการการเข้าออกจังหวัด 3.ข้อมูลสถานการณ์ 4.ช่องทางติดต่อ 5.ข่าวการดำเนินการของจังหวัด  สำหรับข
art_track
กรมการท่องเที่ยว   ขอเชิญ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม “สัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว"ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Seminar Online) ผ่านระบบ zo
art_track
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกคำสั่ง ฉบับที่ 7/2563 ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 3/2564 และกำหนดจัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจ เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัด ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดังนี้  1. การจัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจ
art_track
    คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกคำสั่ง ฉบับที่ 6/2564 ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 2/2564 และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังนี้  - งดการออกใบอนุญาต การจัดให้มีการเล่นการพนัน ชนไก
art_track
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกคำสั่ง ฉบับที่ 5 ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 1/2564 และที่ 4/2564 และกำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายดังนี้   มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นท
art_track
การติดต่อขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขออนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจาก OR CODE หรือ http://1ab.in/LsE สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ โทรศัพท์ 053-204602
art_track
ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 3/ 2564 เรื่องจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจเพื่อคัดกรอง คนเดินทางข้ามจังหวัด ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
art_track
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 48 เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนจำนวนมาก มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (5 ม.ค. 64) จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โทร. 053-177337
art_track
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกคำสั่ง ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (5 ม.ค. 64) จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคอาจสั่งให้ผู้เดิ
art_track
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกคำสั่ง ที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (5 ม.ค. 64) จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคอาจสั่งให้ผู้เดินทางมาจากพื้นท
art_track
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 45 เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทาง เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 1.กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แต่ทำงานในจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้าสู
art_track
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประกาศชัยเหนือโควิด เชียงรายเที่ยวได้ ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal
art_track
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย  1) การแข่งขันกีฬาประเภทมหกรรมกีฬาในประเภทข
art_track
บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 9 เดือน  นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ 1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ส
art_track
การสอบคัดเลือก  โดยให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ต่อพ่วง มาด้วย  - ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บ้านร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย - สอบภาคปฏิบัติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอ
art_track
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและประสานงานโครงการ ภายใต้กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลและประสานงานโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ แบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหว
art_track
งานกิจกรรมดีๆ งาน D.I.Y. Kaset Market จะเป็นงานแสดงสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป จาก Young Smart Farmer เชียงราย และกลุ่มเกษตรกร ที่ทำเกษตรแบบ ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ พร้อมเปิดให้ทุกท่านได้มา นั่งชิลล์ นั่งชม นั่งแชร์ นั่งช็อปปิ้งไอเดียดีๆ ที่บรรดาเหล่าเกษตรกรตัวจริง เสียงจริง พร้อมใจก
art_track
ปฏิทินท่องเที่ยวตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทรศัพท์ 0 5578 6399 ต่อ 14
art_track
เชียงราย ผ่อนคลายมาตรการผู้ที่เดินทางมาจาก ภูเก็ต สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ให้แยกกักตนเอง (self quarantine)
art_track
 ด้วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดทำแบบสำรวจภาวะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวรายจังหวัด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด COVID-1
art_track
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากพื้นที่เสียง เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ปรกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยกเลิกการต้องกักตัว (Home Quarantine) 14 วัน แต่ให้ใช้วิธีแยกกักตนเองแทน ( Self
art_track
คําสั่งยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 1. ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 7/2563 ลงวันที่ 4 เมษายน 25632. ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 10/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เชียงราย เปิดเส้นทางสายรองเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย- พะเยา-เชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป สำห
art_track
สื่อรณรงค์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงรายวีดีทัศน์รณรงค์ต้านโกง – เจียงฮาย / https://youtu.be/UD6PfzVC7bkวีดีทัศน์เพลงพื้นบ้านรณรงค์ต้านโกง - เจียงฮาย / https://youtu.be/deaZRxjMGDEสปอต 1 รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วม-ภาพรวม / https://youtu.be/FKd
art_track
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกประกาศฉบับที่ 16 กำหนดมาตรการการปฏิบัติต่อผู้ขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียง
art_track
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่รอการยื่นขอคืนหลักประกันในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวส่วนที่เกิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของสำนักงานกฤษฎีกาพิจารณานั้น กรมการท่องเที่ยวขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเตรียมความพร้อมในการยื่นขอคืนหลักประกัน โดยตรวจสอบ- ประเภทธุรกิจนำเที่ยว
art_track
วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมหารือคณะทำงานพิจารณาการบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพ
art_track
จังหวัดเชียงรายขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดต่อไป จนถึง 15 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ปี 2562 - 2563 เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายจะสิ้นสุดวันประกาศ "60 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ในวันที่ 21
art_track
    คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 11/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563เรื่อง  ขยายระยะเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด - ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภท
art_track
  สำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ทส 1604.63/4910 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 แจ้งให้ทราบว่า ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2
art_track
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 10/2563เรื่อง ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อ ระหว่างจังหวัดเชียงราย- เชียงใหม่ และเชียงราย-พะเยา (เพิ่มเติม)
art_track
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 9/2563  เรื่อง ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และงดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 - ห้ามขาย หรือแสดงสินค้า ที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด - ห้ามมิให้มีก
art_track
  ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมการเกิดไฟป่าในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย
art_track
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ระงับการใช้เส้นทางรอยต่อระหว่างเขตจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ จำนวน 3 เส้นทาง และรอบต่อจังหวัดเชียงราย - พะเยา จำนวน 4 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น 7 เส้นทาง เป็นการชั่วคราว ตั้
art_track
มาตรการการตั้งด่านตรวจการเข้า-ออก จังหวัดเชียงราย -ห้ามบุคคลที่ไม่แจ้งพื้นที่ชัดเจน เข้าจังหวัด-ห้ามบุคคลที่ไม่สวมใส่หน้ากาก เข้าจังหวัด-ห้ามผู้ปฏิเสธการคัดกรอง เข้าจังหวัดและข้อห้ามอื่น ตามประกาศ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เป็นไป
art_track
  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกคำสั่ง ฉบับที่ 5/2563 ปิดบ้านปางผักฮี้ (บ้านสาขา) หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 เมษายน 2563 โดยปิดซอยต่างๆ ให้มีทางเข้าออกหมู่บ้านเพียง 1 ช่องทาง  -ห้ามผู้ใดออกนอกเคหะสถาน ระหว่างเวลา 21.00 - 0
art_track
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่4/2563 มีคำสั่งขยายระยะเวลาในการดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไปถึงจนวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามประกาศคำสั่งฉบับ 1/2563 ที่ระบุว่า 1. ปิดสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง 2. ปิดสถ
art_track
ให้งดการให้บริการบางประเภทของสำนักงานขนส่งจังหวัด/ สาขา  ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 โดยงดให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย และสาขาอำเภอเทิง อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน ดังนี้1. งดการอบรมและทดสอบสำหรับการขอใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชน
art_track
แจ้งปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ
art_track
ประกาศฯ งดการบริการบางประเภทของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ยกเว้นแต่ธุรกรรมประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ได้แก่ 1. การไถ่ถอนจากการขายฝากที่ดิน ขยายเวลาไถ่ถอนจากขายฝาก กรณีจะครบกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก 2. การอา
art_track
          กรมการท่องเที่ยว ได้จัดทำระบบเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้า
art_track
โครงการ “ล่องเรือ 1 สายน้ำ 3 แผ่นดิน เยือนถิ่นวัฒนธรรม  อิสานล้านนา” ชุมชนท่าขันทอง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยว และโฮมสเตย์ต้นแบบรางวัลกินรี จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3 ปีซ้อน ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัด
art_track
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มีหน้าที่และความรับผิดชอบการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว ของผู้ซึ่งมีภูมิลำเนาเฉพาะการในเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ 16 จังหวัด คือ เชียงใหม่ กำแพ
art_track
โปรโมชั่น “โปรไฟไหม้ @เชียงราย เที่ยวเมืองไทยสบายกระเป๋า ปลอดไวรัส Covid-19” บริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/00862 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย พื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กั
art_track
คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVIC-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
art_track
จังหวัดเชียงราย ขอแจ้ง เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2562/63 ตามหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0602/ว 12 ลงวันที่ 29 มหราคม 2563  หากประสงค์ขอรับสนับสนุนความช่วยเหลือน้ำเพื่อการบริอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรไม้ผลยืนต้น สามารถแจ้งประสานตรงเพื่อขอรับการช่วยเหลือบ
art_track
  ประกาศจังหวัดเชียงราย ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด "60 วันปลอดการเผา ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย"ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 21 เมษายน 2563
art_track
                                จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
art_track
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ในระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ติดตามราย
art_track
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน สืบเนื่องจากในฤดูแล้งของทุกปี ในเขตจังหวัดเชียงรายประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิดกลุ่มควันลอยปกคลุมในพื้นที่ และเกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการคมนาคมขนส่งทางอากาศที่เกี่ยวข้อง
art_track
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ภูชี้ฟ้า ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านร่มฟ้าไทย ภูชี้ฟ้า หมู่ที่ 24 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายบุญชัย ชาญชัยพิทักษ์สิน ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่มฟ้าไทย ภูชี้ฟ้า โทรศัพท์ 096 - 7822489
art_track
จังหวัดเดียนเบียน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ว่ากำหนดจัดเทศกาล Hoa Ban ในปี 2020 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2020 ณ จังหวัดเดียนเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม แสดงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของจังหวัดเดียนเบียน ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้รับรู้ สามารถสอบถามรายละเ
art_track
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ ระยะที่ 2 "Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2019"  ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมไมซ์ ในเมืองไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศ
art_track
  จังหวัดเชียงราย  ได้มีประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง กำหนดมาตรการให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงาน หน่วยงานในศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัดเชียงราย ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจัก
art_track
  กองประกวด มิสแกรนด์ เชียงราย 2020  (Miss Grand Chiangrai 2020) ขอเชิญชมและเชียร์ ผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ เชียงราย 2020  (Miss Grand Chiangrai 2020)  ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2563 โดยปีนี้การประกวด มิสแกรนด์ เชียงราย 2020 ได้จัดประกวดในรูปแบบ The Beauty Of Art&nb
art_track
' ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ และกำชับนักท่องเที่ยว "ห้ามทิ้งขยะบนทางสาธารณะ" เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน ขอความร่วมมือ "ห้ามทิ้งขยะบนทางสาธารณะ" เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามนโยบาย "เชียงรายเมืองสะอาด"
art_track
จังหวัดเชียงราย ขอแจ้งกำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ตามสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มาเพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า
art_track
เชิญชวนเที่ยวงาน จิบกาแฟ แลปางขอน ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ที่หมู่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงรายกิจกรรม-ชิมกาแฟของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านปางขอน-ชิมชอป ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านปางขอน-ชมการละเล่นวิถีชนเผ่า-ชิมอาหารพื้นถิ่น-รับชมการแสดง3ชาติพันธุ์ (อาข่า,ลาหู่,เอี้ยวเมี้ยน)-รับฟังนักร้องชนเผ่า-ฟ
art_track
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงาน "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง" ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 13)  ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์&nbs
art_track
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ขัวศิลปะ และเรียวกังคาเฟ่ ขอเชิญเที่ยวงาน Ryokan Art Festival 2020 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563  ณ เรียวกังคาเฟ่  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   พบกับศิลปินมากมาย ในเทศกาลดนตรีและศิลปะ ในบรรยากาศสุดชิลล์กลางทุ่ง งานเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมง เป็นต้น
art_track
เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล และของดีนครเชียงราย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 20 มกราคม 2563 ณ สวนตุงและโคม เฉลิมพระเกียรตินครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครเชียงราย โทรศัพท์ 053-711333
art_track
Singha Park Chiangrai Balloon Fiesta 2020 ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 63 ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ชมการแข่งขันและงานแสดงบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่จะลอยอยู่เหนือน่านฟ้าจังหวัดเชียงราย ยิ่งใหญ่ ตระการตา เพลิดเพลินไปกับเทคนิคแสง สี เสียง ของงานแสดงโ
art_track
จังหวัดเชียงราย ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในที่ดินสาธารณประโยชน์  ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.34/25660 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในที่ดินสาธารณประโยชน์  เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน
art_track
จังหวัดเชียงราย ขอแจ้งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดพิ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง และป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอ และป่าน้ำพุง ในท้องที่ตำบลเชียงเคี่ยน ตำบลปล้อง และตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
art_track
 จังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืช และขยะมูลฝอย เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง เพื่อลมหายใจของชาวเชียงราย
art_track
ขอเชิญชวนแรลลี่เติมบุญ ครั้งที่ 2 ตามรอยถิ่นกำเนิดครูบาบุญชุ่มเมืองโยนกนาคพันธุ์ จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2563 ณ วัดป่าหมากหน่อ เวียงหนองล่ม อำเภอแม่จัน พบกิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ และจิตวิญญาณ เดินทางตามรอยเส้นทางถิ่นกำเนิดครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร&nbs
art_track
เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรดอกไม้ พร้อมจัดขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระธาตุ 9 จอม ขึ้นประดิษฐานในขบวนรถบุษบก 9 คัน พร้อมพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ เพื่อให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และร่วมตักบาตรดอกไม้ พ
art_track
องค์การบริหารว่วนตำบลแม่สลองนอก ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟดอยแม่สลอง ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563  ณ สนามโรงเรียนบ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ภายในงานเชิญ ชิมชา, กาแฟ ดอยแม่สลอง, ชมดอกซากุระบาน, การแสดงทางวัฒ
art_track
ททท. ขอเชิญร่วมงานงานสวัสดีปีใหม่อาเซียนเคาท์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2563 : Happy New Year Asean 2020 @ MaesaiChiangrai ร่วมกับจังหวัดเชียงรายและสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทย-เมียนมา (สะพานแห่งที่ 1) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจา
art_track
เทศบาลนครเชียงราย จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ชวนนับถอยหลังเคาท์ดาวน์ 2020 ณ หอนาฬิกาฯ ถนนบรรพปราการ ชมคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง พร้อมจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ แวดเวียงเจียงฮาย ทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เสริมความเป็นสิริมงคล วันที่ 31 ธันวาคม
art_track
เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญนั่งรถรางแอ่วเมืองวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน สำหรับเส้นทางรถรางแอ่วเมืองวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน มี 12 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จุดที่ 2 อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และอาคารเทิดพระเกียรติฯ จุดที่ 3 วัดพระสิงห์ จุดที่ 4 วัดพระแก้ว จุดที่ 5 วัดดอยงำเมือง จุดที่ 6 วัดพ
art_track
เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญนั่งรถรางแอ่วเมืองเชียงราย วิถีชุมชน นครเชียงราย นครแห่งความสุข สำหรับเส้นทางรถรางแอ่วเมืองเชียงราย วิถีชุมชน นครเชียงราย นครแห่งความสุข ให้บริการ 9 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน Downtown จุดที่ 2 วัดเชียงยืน จุดที่ 3 วัดเชตุพน จุดที่ 4 หอศิลป์ไตย
art_track
แอ่วเจียงฮาย เหนือสุดในสยาม หนาวแล้ว...มาแอ่วเจียงฮายกันเต๊อะเจ้า มาสัมผัสอากาศหนาว ชิมอาหารอร่อยๆๆ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย โทรศัพท์ 053 - 744674-5 หรือ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 052 - 029211  
art_track
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์วัดมิ่งเมือง ขอเชิญร่วมงานประเพณีการทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด                     ในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2562 ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดการ ดัง
art_track
งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7 เทศบาลแม่สาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน กำหนดจัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7 "ชาติพันธุ์ยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมรักษ์ภูมิปัญญา นำพารู้ทันเทคโนโลยี" ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ณ ศูนย์วิจัย
art_track
หน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2563 สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในแบบคำขอออนไลน์ ได้ที่ http://www.thailandtourismfund.go.th/ ให้ครบถ้วน พร้อมแนบรายละเอียดประกอบโครงการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยข้อเสนอโครงกา
art_track
หนาวนี้ เชิญแอ่วเหนือ เที่ยวธรรมชาติ ชมวิถีชุมชน4 จังหวัด ล้านนาตะวันออก เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลองมาท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ ที่คุณจะสนุกไปกับการเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่น่าค้นหาเกือบ 20 หมู่บ้านสัมผัสธรรมชาติที่ยังคงเดิม ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ท้องนา ป่า เขา วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่รอคุณอยู่หลีก
art_track
อำเภอพญาเม็งราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลไม้ยา ขอเชิญร่วมงาน “ดอกบัวตองบานที่ไม้ยา”ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562ณ บ้านห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  ภายในงาน มีการจัดกิจกรรม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562- มีกิจกรรม ปั่นชิลชิล พิชิตจุดชมวิวไม้ยา ครั้งที่ 2- กิจกรรมเดิน-
art_track
ขอเชิญเที่ยวงานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบาน ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น แสดงวัฒนธรรมชนเผ่า ประกวดธิดาชนเผ่า ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันกีฬาชนเผ่า การนำเสนออาหารพื้นเมืองขันโตกชาวดอย สอบถาม
art_track
ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 (Chiang Rai ASEAN Flower Festival 2019) วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 12 มกราคม 2563 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ในงานพบกับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับมาตกแต่ง รวมถึงไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงามหลากหลายสายพันธุ์ และการจัดทำประติมากรรมดอ
art_track
ขอเชิญเที่ยวงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 และดนตรีในสวน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2563 ณ สวนตุงและโคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในงานพบกับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับมาตกแต่ง รวมถึงไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงามหลากหลายสายพันธุ์ และการจัดทำประติมากรรมดอกไม้จากพันธุ์ไม้ดอกนานาพรรณที่
art_track
  สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้า "ถุงเงิน" ในมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ ได้ที่  https://www.ktb.co.th/th/contact-us/thung-ngern-shop-province
art_track
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ขอเชิญร่วมงานมหาบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อ ครั้งที่ 12 ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562  -------------------------------------- วันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป    แขกผู้มีเกียรติเ
art_track
วัดมิ่งเมือง ขอเชิญร่วมงานปั่นฝ้ายสืบสายบุญ " จุลกฐิน " ประจำปี 2562 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2562 ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมกำหนดการดังนี้ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ร่วมสืบสานประเพณีล้านนาท้อผ้าไตรจุลกฐินตลอดทั้งคืน วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีมหามง
art_track
เตรียมพบกับ ความสุข ความสนุก และความมันส์ กับงาน Singha Park Chiangrai Farm Festival on The Hill 2019 เทศกาลต้อนรับฤดูหนาวประจำปีของไร่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 62 นี้รายละเอียด และช่องทางการจำหน่ายบัตรจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเพจ https
art_track
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย  ขยายเวลารับสมัคร..ผู้ประกอบการ/ร้านค้า ร่วมมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้ ” สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม  2562   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคลังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงร
art_track
เทศบาลตำบลเวียงขอเชิญเที่ยวชม ช้อป ชิม ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ/การท่องเที่ยวตำบลเวียง ในวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานซุ้มโขงสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่ 1 บ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชี
art_track
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้” ผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” รับเงินผ่าน "เป๋าตัง" (G-Wallet) จำนวน 10 ล้านคน ลงทะเบียนรับสิทธิ ได้ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562 (
art_track
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่างานสืบสานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า (บ่องฉ่องตุ๊)ชาติพันธุ์นครเชียงราย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแสดงออกและอนุรักษ์ประเพณีการโล้ชิงช้า วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่า ซึ่งจัดการแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีโล้ชิงช้าในการรวมพี่น้องชนเผ่า ตลอดจนจ
art_track
แอ่วดอยม่วนใจ๋ กับงานสีสันแห่งดอยตุง ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 ณ ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/DoiTungClub/ ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ท่องเที่ยวและบริการ ดอยตุง โทรศัพท์ 0 5376 7015-7
art_track
งาน Amazing Brew And Blend @ Chiang Rai วันที่ 13 – 15 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย จ.เชียงราย -------------------------------- BREW ความหอม BLEND ความสุข ในเทศกาลสุดฟิน ณ ดินแดนชากาแฟของเมืองไทย ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ เกิดแรงบันดาลใจในการเดิ
art_track
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ (ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562) โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 – 20 กันยายน 2562 เว็บไซต์
art_track
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีโล้ชิงช้า วิถีชีวิตชนเผ่าอาข่า จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5
art_track
การทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2562 กรมการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในปี พ.ศ.2562 จำนวน 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีสัญชาติไทย 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่ม
art_track
WAT RONG KHUN LIGHT FEST"วัดร่องขุ่นไลท์เฟส"22 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2562THE ILLUMINATION OF WHITE TEMPLE BRINGING THE TEMPLE TO LIFE  จากจินตนาการผ่านปลายพู่กันของศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อุทิศตนกว่าครึ่งชวิตสร้างงานพุทธศิลป์จนทั่วโลกรู้จักในชื่อ วัดร่อง
art_track
สำนักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย กลุ่มคนรักกาแฟเชียงราย และสายการบินไทยแอร์ เอเชีย จัดแถลงความพร้อมการจัดเทศกาลชาและกาแฟเ
art_track
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 "เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ในวันที่ 9 มิถุนายน2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย
art_track
????ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) ได้พัฒนาระบบระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้างผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (smart phone และ Tablet) ขอเชิญชวน...
art_track
ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่าจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEN Inter-Parliamentary Assembly - AIPA) ในปี 2562 ประกอบด้วย 1. การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 วันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2. การ
art_track
ประชาสัมพันธ์การประกาศการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับบริการได้ตามสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1.สำนักงานทะเบียนธุ
art_track
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำคลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยเพิ่มเติม และเผยแพร่คลิปวีดีทัศน์ฯ ดังกล่าวผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ใหม่ ๆ เข้าไปเป็นระยะๆ โดยสามารถเข้าถึงได้ตามลิ้งค์ https://goo.gl/e2rtny  เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่การเป็นประธานอาเซียนของไทย
art_track
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดกิจกรรม MFU Innovation Day 2019 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ลานหน้าธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E-Park  
art_track
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศ เรื่องการขอรับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมตามหลักสูตร ตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคฯ
art_track
อำเภอเชียงของ เชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลบอกรัก ฮัก (Hug) กันที่บ้านแฟน@ห้วยน้ำช้าง” 14 กุมภาปีนี้ ชวนคู่รักมาจดทะเบียนสมรสที่ “บ้านแฟน” อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลบอกรัก ฮัก (Hug) กันที่บ้านแฟน@ห้วยน้ำช้าง&rd
art_track
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 ตามข้อ5 ได้กำหนดให้ท่าอากาศยาน เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โ
art_track
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า ตำบลเทอดไทยและเทศกาลชาตำบลเทอดไทย ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุตำบลเทอดไทย บ้านพญาไพรเล่าจอ หมู่ที่ 6 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
art_track
นิทรรศการ "Heart and Soul"หัวใจและจิตวิญญาณAbstract Art art exhibitionวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2562 โดย 9 ศิลปินนามธรรม 9 อัตลักษณ์ สุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์ Sujin Suriyanaparoek ณรงค์เดช สุดใจ Narongdech Sudjai วรรธกร กาวินคำ Wattakorn kawinkham เอกพงษ์ ใจบุญ Aekapong Jaibun ดิเรก ปรีชา
art_track
ด้วยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา โดยการสนับสนุนจากศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานมหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน : ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วัดเจดีย์หลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หรือดูรายละเอียดเพ
art_track
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร เชียงราย นครเชียงราย นครแห่งชา กาแฟ ประจำปี 2562 จัดนิทรรศการ “ขบวนเหรดเทศกาลอาหารเชียงราย” วันที่ 17 – 25 มกราคม 2562 ณ ลานเวทีรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย พิเศษสุดจัดขบวนพาเหรดแฟนซี อย่างสวยงาม โดยเริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 18.00 น. จากหน้าวัดมิ่งเมื
art_track
International Balloon Fiesta 2019 เทศกาลบอลลูนนานาชาติ ครั้งที่ 4 13-17 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ที่สิงห์ปาร์คเชียงราย ท่านจะได้พบกับ• การแข่งขันและงานแสดงบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่จะลอยอยู่เหนือน่านฟ้าจังหวัดเชียงราย ยิ่งใหญ่ ตระการตามากกว่า 30 ลูก • เพลิดเพลิ
art_track
จังหวัดเชียงรายขอเชิญเที่ยวงาน “พ่อขุนเม็งรายมหาราช” ประจำปี 2562ในระหว่างวันที่ 26 ม.ค.2562-4 ก.พ.2562 ณ สนามบินเก่า (ฝูงบิน 416) กิจกรรมภายในงาน  ชมพิธีไหว้สาพญาเม็งราย และพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ การออกร้าน นิทรรศการของส่วนราชการอำเภอต่างๆ และการออกร้านของเล่ากาชาจังหวัดเชีย
art_track
ข่าวประชาสัมพันธ์ มิติใหม่ของชาวเชียงราย พบกับ “CR BUS” รถบัสโดยสารประจำทาง เส้นทาง สนามบินแม่ฟ้าหลวง - สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่1 - สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2(ตะเคียนคู่) ค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสายเปิดใช้บริการต้นตุลาคม 2561 เวลา 06.00 -24.00 น. เป็นต้นไป Attention ple
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงานสืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดเชียงราย ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดเชียงราย) ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ในวันที่ 25 กร
art_track
  ระบบเริ่มเปิดให้สมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน กิจกรรมถ่ายทอดเรื่องราว Storytelling แล้วจ้า แข่งขันในหัวข้อ "บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย" ชิงของรางวัลอาทิ Macbook Pro กล้อง Nikon กล้อง Fujifilm พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท ระยะเวลาก
art_track
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดาริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ “พออยู่ พอกิน” ด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จึงก่อให้เกิดโครงการ อันเนื่องมาจากพ
art_track
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการ
art_track
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
art_track
รายละเอียดกติกาการขอรับห้องน้ำชุมชนมี 6 ข้อ ดังนี้ .1. ชุมชนต้องมีพื้นที่ขนาด 5 เมตร X 10 เมตร สำหรับก่อสร้างห้องน้ำ2. ชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ต้องมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 500 – 1,000 คนต่อสัปดาห์3. มีศักยภาพในการดูแล โดยมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการห้องน้ำชุมชนอย่
art_track
ขอเชิญร่วม "งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน บนภูชี้ฟ้า" ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมบ้านร่มฟ้าไทยภูชี้ฟ้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปให้เพิ่มขึ้น ปลูกฝังจิตสำนึกของประช
art_track
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561ในวันที่ 28 ก.พ.61-1 มี.ค.61 พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา สร้างมาแต่โบราณกาล และเป็นหลักฐานแรกที่พระพุทธศาสนา เข้ามาประดิษฐานในล้านนา ตามประวัติตำนานได้กล่าวไว้ว่า พระมหาก
art_track
ติดตาม การท่องเที่ยว 10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ สัมผัสอารยธรรมล้านนา ตามรอยเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ ในโครงการตามแนวพระราชดำริฯและโครงการหลวง(โครงการพัฒนาท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา) ได้ที่ https://www.facebook.com/pe
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จึงมีแนวทางร่วมกัน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือน ธันวาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ด้วยการจัดกิจกรรมงานเทศกาลดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ  ต่างประเทศ  และจากประชาคมอา
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ดำเนินงานกิจกรรม การจัดนิทรรศการและการนันทนาการจากดอกไม้ ในเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบกับ น
art_track
ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561 วันที่ 26 มกราคม 2561 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เชียงราย ขอเชิญเยี่ยมชมบูธ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการกีฬา
art_track
งานตานหาพญามังราย รำลึก 755 ปี เมืองเชียงรายก้าวสู่มหานครแห่งความสุขวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ วัดดอยงำเมือง อ.เมือง จ.เชียงรายตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปเทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช เนื่องในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเ
art_track
การจัดงานพ่อขุน เม็งรายมหาราช ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราค
art_track
ขอเชิญร่วมงานประเพณีการทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ดในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2559 ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดการประมาณนี้ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559เวลา 13.30 น.-16.00 น. - เริ่มทำพิธีอาราธนาพระอุปคุต จากแม่น้ำกก(เชิงสะพาน แม่ฟ้าหลวง) ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก อัญเชิญเข้าส
art_track
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๖ (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2016)วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อ.เมือง จ.เชียงรายจังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนไ
art_track
หนาวนี้ เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 13 และดนตรีในสวน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 31มกราคม 2560 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย ภายในงานท่านจะได้พบกับดอกไม้หลากหลายสายพ
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญคุณเพิ่ม แอพพลิเคชั่น New for Friendship Chiangrai โดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้บริการด้านข้อมูลและคำแนะนำด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอย่างครบถ้วน ทั้งการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และการเดินทางมาจังหว
art_track
ลัดฟ้าเมืองกรุงมุ่งสู่เชียงราย.. เสน่ห์สุดชายแดนแห่งเชียงของ และเชียงแสน... .หากให้เอ่ยชื่อของสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่มีพื้นที่อยู่แถบชายแดนบ้านเรา เชื่อเหลือเกินว่าจะต้องมีมากมายหลากหลายชื่อแล้วแต่ว่าใครจะเคยไปที่ไหน หรือเคยอ่านหนังสือดูทีวีผ่านหูผ่านตาที่ไหนมาบ้าง .. อย่างชายแดนฝั่งตะวันตกของบ้าน
art_track
เชิญเที่ยวงาน " ไม้เมืองหนาวของดี อ.แม่จัน " 27 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2558 ณ สวนดอกไม้ดาวจำรัสแสง บ.แม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย อำเภอแม่จัน - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ - เทศบาลตำบลป่าซาง และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สวนดอกไม้ดาวจำรัสแสง เชิญเที่ยวงาน "ไม้เมืองหนาว ของด
art_track
ประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน..."วันพุธขึ้น ๑๕ ค่ำ" "พิธีตักบาตรเที่ยงคืน" เป็นการใส่บาตรด้วยเวลาที่ผิดแผกแตกต่างไปจากการทำบุญตักบาตรโดยทั่วไป ทำให้ดูเป็นเรื่องแปลกสำหรับผู้ที่ได้พบเห็น แต่สำหรับพุทธบริษัทในภาคเหนือแล้ว การตักบาตรในยามเที่ยงคืนในวัน "เป็งปุ๊ด" ถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางศาสนา ที่สื
art_track
เทศบาลนครเชียงรายร่วมรำลึกวันมาฆบูชามหามงคล ชวนชุมชนเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุเสริมสิริมงคล เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 ชวนชุมชนร่วมกันถวายพานพุ่มดอกไม้ ฟังการแสดงธรรมเทศนา และเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุเสริมความเป็นสิริมงคล ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2
art_track
ด้วย จังหวัดเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย พุทธศาสนิกชน หน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๕๘ "หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อสืบทอดประเพณีวั
art_track
อบต.วาวีร่วมกับ อบจ.เชียงราย จัดเทศกาลชิมชาวาวี-รสดีกาแฟดอยช้าง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม 2557 ณ ลานกลางหมู่บ้านวาวี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในงานพบกับ สินค้าชนเผ่า การจำหน่ายอาหารชนเผ่าทั้ง 8 ชนเผ่า การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดร้องเพลง การประกวดธิดาชา-กาแฟ การแข่งขันจักรยานเสื
art_track
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 3 “คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี” The 3rd ArtBridge ChiangRai Art Exhibition “TRIBUTE TO THAWAN DUCHANEE” ขัวศิลปะ เชียงราย ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 3 “คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ Ar
art_track
ประชาสัมพันธ์ : งานแถลงข่าว "เที่ยวเวียงแก่น นิวซีแลนด์เมืองไทย" ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นี้ ขอเชิญประชาชน พี่น้องชาวเชียงราย และพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เทศกาลองุ่นดำไร้เมล็ดและของดีอำเภ
art_track
งานเปิดตัวจุดชมวิวดอยสะโง้ ชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธ์อาข่าไทย-พม่า ดนตรีจากศิลปินพื้นบ้านหลากหลายแนวเพลงมากกว่า 10 วงดนตรี มีกิจกรรมกางเต้นท์ชมวิว 3 ประเทศ ไทย-ลาว-พม่า ผ่านมุมมอง 360 องศา งานเปิดตัวจุดชมวิวดอยสะโง้จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็
art_track
มูลนิธิวิมุตตยาลัย ขอเชิญร่วมงาน "๑๐,๐๐๐ โคมล้านนา ๑๐๐,๐๐๐ บุปผาบานสะพรั่ง" ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย นิทรรศการโคมล้านนากว่า 500 แบบที่สืบทอดภูมิปัญญาต่อกันมาหลายร้อยปี ร่วมสนุกกับการประดิษฐ์โคมด้วยมือตนเองเพื่อน้อมถวา
art_track
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อ.แม่สาย ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558 ณ หน้าด่านพรมแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย ชวนคุณไปกิจกรรมร่วมนับถอยหลังร่วมกันเพื่อต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมเคาน์ดาวน์ ร่วมถึงกิจกรรมการจุดพลุเฉลิมฉลองเข้าสู่ปี 2558 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ที่ว่าการ อ.แม่สาย โทร 053-731-396 ท
art_track
งานประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม และการประกวดมิสทีนถิ่นไทยงาม กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28- 31 มกราคม 2558 ที่บริเวณลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยกำหนดการรายงานตัวผู้เข้าประกวด และทำการเก็บตัวผู้เข้าประกวด เพื่อทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในวันที่ 28 มกราคม 2558
art_track
ในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ บนถนนบรรพปราการ เป็นการจัดงานส่งท้ายปีเก่าเพื่อนับถอยหลัง เข้าสู่ปีศักราชใหม่ พร้อมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้อง สำหรับต้นปี 2558 โดยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม จังหวัดเชียงราย
art_track
กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย
art_track
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557 ที่บริเวณลานกิจกรรมสวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย เป็นงานสานสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศทั้งจาก จีน ลาว เมียนมา และประเทศไทย
art_track
สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัด “เทศกาลชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Tea Festival 2014)” พร้อมการประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand International Conference on Tea 2014 (TITea2014) ซึ่งจะเป็นการรวมตัวทั้งภาควิชาการและภาคธุรกิจที่นำชาเผยแพร่ออกสู่ตลาด ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ อา